G31 desktop pc main board lga 775 dual core e5700 combo set 3 0g cpu 2g ddr2 memory mute fan computer

Описание товара