Dual output switching power supply 12v 24v 100 120v 200 240v input led power supply 150w 12v 24v tran

Описание товара