Нож складной hikari hk108bg10

Описание товара

Нож складной SQUAREHEAD, C193PBK